Bijvriendelijk Meetjesland

Kaart bekijken

In de kijker

WEDSTRIJD: beslis mee over de mooiste winterfoto 2016 !

WEDSTRIJD: beslis mee over de mooiste winterfoto 2016 !

De foto met de meeste vind-ik-leuks op 21/12/2016 om 12u 's middags, is de winnende foto. 

Op bijgaande foto kan niet gestemd worden!

Soortenbeschermingsacties in het Meetjesland, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen

Soortenbeschermingsacties in het Meetjesland, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen

Elke streek heeft zijn typische fauna en flora, verbonden aan het soort bodem, klimaat, reliëf, water, en het “in cultuur” brengen van de ruimte door de mens. Ook in het Meetjesland komen soorten planten en dieren voor die specifiek zijn voor de streek.