Het Meetjesland

Het Meetjesland situeert zich in 'Mijn Vlakke Land' tussen Brugge en Gent en is de Vlaamse Vallei op zijn best. Het landschap markeert de overgang tussen de landschappen van Zandig Vlaanderen en de Scheldepolders. Terwijl het zuiden wordt gekenmerkt door een gevarieerd landschap met elzenkanten en knotwilgenrijen, afgewisseld met bossen, strekken zich in het noorden de Polders uit van het Krekengebied, met typische kreken en kenmerkende flora op de dijken.