Over RLM

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) is een samenwerkingsverband dat de inwoners van het Meetjesland er toe wil aanzetten zorg te dragen voor de typische natuur- en landschapswaarden van hun streek. Daarbij is het motto niet voor niets 'samen puzzelen aan natuur en landschap'. Door draagvlakverbreding en samenwerking willen we de waardering voor het landschap vergroten en bijdragen tot een duurzame streekontwikkeling.