GEZOCHT: eigenaars in de valleien van Driesbeek en Wagenmakersbeek

GEZOCHT: eigenaars in de valleien van Driesbeek en Wagenmakersbeek

RLM is in de valleien van de Driesbeek en de Wagenmakersbeek op zoek naar geschikte locaties voor het aanplanten van hagen, houtkanten, bomenrijen, een hoogstamboomgaard, of voor de aanleg of het herstellen van een poel. Deze realisaties worden tot 80% gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en passen in het project 'Gestroomlijnd Landschap, projectgebied Wagenmakersbeek-Driesbeek'. Bent u eigenaar van één of meerdere percelen in het valleigebied waar nieuwe landschapselementen tot hun recht kunnen komen?

Heeft u interesse? Neem dan contact op met eli.vandecasteele[at]RLM.be 0479 85 29 04
Samen met u bekijken we de mogelijkheden. Binnen het beschikbare budget geven we voorrang aan realisaties in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen.

projectgebied


De valleien van de Driesbeek en de Wagenmakersbeek vormen de landschappelijke verbinding tussen het Drongengoed, Het Leen en het Keigat-bos.

Om dit valleilandschap te versterken, stimuleert de provincie Oost-Vlaanderen samen met RLM de aanplant en aanleg van kleine landschapselementen.
De gemeenten Knesselare, Maldegem, Zomergem, Eeklo en zelfs Aalter zijn bij dit project betrokken. De kaart toont de afbakening van het projectgebied.
Een fijn netwerk van landschapselementen verhoogt de belevingswaarde van het landschap en speelt bovendien een belangrijke rol als leefgebied voor
specifieke planten- en diersoorten.

Steenuiltjes, vleermuizen, amfibieën, insecten en ook jachtwild profiteren hiervan. Kleine landschapselementen kunnen tegelijk ook dienst doen als schaduwplaats of als drinkplek voor vee.

2012 logo NIEUWprovOVl