Wat is een regionaal landschap

Een Regionaal Landschap is een landschap dat een eigen karakter en hoge cultuurhistorische en natuurwaarden heeft. Er zijn momenteel 17 Regionale Landschappen in Vlaanderen.

nieuwe kaart RLen

Tegelijk is een Regionaal Landschap een samenwerkingsverband, zo wil Regionaal Landschap Meetjesland inwoners van het Meetjesland ertoe aanzetten zorg te dragen voor de typische landschappen en natuurwaarden. Daarbij is het motto niet voor niets 'samen puzzelen aan natuur en landschap'. Door draagvlakverbreding en samenwerking willen we de waardering voor het landschap vergroten en bijdragen tot een duurzame streekontwikkeling.


De acties van Regionaal Landschap Meetjesland situeren zich op twee vlakken. Ten eerste ondernemen we actie op het terrein voor het behoud van soorten en landschappen door de uitvoering van landschapswerken en het versterken van habitats die kenmerkend zijn voor het Meetjeslandse boerenlandschap.


Ten tweede stimuleren en sensibiliseren we inwoners en organisaties door uiteenlopende activiteiten op het vlak van natuur- en milieu educatie (NME), evenementen, publicaties en door advies en begeleiding.

Onze leden

Een Regionaal Landschap is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale actoren die, elk vanuit de eigen invalshoek, mee zorg dragen voor ons landschap. De Algemene Vergadering is samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden:


Openbare besturen

Gemeente Maldegem
Gemeente Sint-Laureins
Gemeente Assenede
Gemeente Kaprijke
Stad Eeklo
Gemeente Knesselare
Gemeente Waarschoot
Gemeente Nevele
Gemeente Lovendegem
Gemeente Zomergem
Provincie Oost-Vlaanderen

Milieu- en natuurverenigingen

Natuurpunt & Partners Meetjesland
Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem vzw
Natuurpunt vzw
VELT krekengebied
Imkersgilde Sint-Ambrosius

Landbouw

Landelijke Gilden vzw
Bedrijfsgilden BB
KVLV Agra
Algemeen Boeren Syndicaat
Plattelandscentrum Meetjesland vzw

Wildbeheerseenheden

WBE Meetjesland - Charter
WBE Laagland vzw
WBE Meetjesland Noord vzw
WBE Zoetendaele De Polders vzw
WBE De Twee Ambachten vzw
WBE Generale Vrije Polder vzw

Toerisme en vrije tijd

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
Toerisme Meetjesland vzw
Pasar vzw
Interlokale Vereniging Burensportdienst Meetjesland

Daarnaast werkt RLM nauw samen met volgende toegetreden leden: de polderbesturen en wateringen van de Isabella Polder, Slependamme Polder, Generale Vrije Polders, Zwarte Sluispolder, Watering De Burgravenstroom, Watering Van De Wagemakersstroom. Het Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Vlaamse Milieumaatschappij, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vereniging voor Heemkunde in het Meetjesland, Davidsfonds gewest Meetjesland, Comeet, SOM, Streekplatform Meetjesland, POMOV, Kamer van Koophandel - Stuurgroep Meetjesland, ABVV, UNIZO, Landelijk Vlaanderen, Provinciaal Visserij Commissie.